BINK

O FIRMIE   |  UPRAWNIENIA  |  CERTYFIKATY ENERGETYCZNE  |  REFERENCJE  |  INFORMACJE I DRUKI  |  KONTAKT

Biuro Inżynierskie BINK
ul. Gorlicka 70/9, 51-314 Wrocław
tel./fax.(071) 326-90-72

Zaświadczenie o członkostwie Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Uprawnienia Budowlane nr 51/01/DUW

design by NOBIT ®